خانه / الکل طبی 1لیتری

الکل طبی 1لیتری

فروشنده الکل طبی ۱لیتری

الکل طبی 1لیتری

فروشنده های الکل برای مصارف طبی بایدنکات بهداشتی خاصی رارعایت نمایندتابتوانندمحصولی مطلوب به مشتری عرضه نمایند.بهترین نوع بسته این محصول ظروف ۱لیتری می باشند. اتیلن گلیکول نوعی الکل است که هم درمواردطبی وهم درموارد صنعتی مورداستفاده قرارمی گیرد.ازاین الکل به عنوان حلال ،ضدیخ وبه صورت مخلوط بااسترها درعطرسازی وتهیه صابون …

توضیحات بیشتر »
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران